L’Hospital Provincial de Castelló  reduïx de manera considerable el nombre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica

El nou equip directiu del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló  ha implementat en l’últim trimestre de l’any mesures organitzatives que han permés una optimització de l’ús dels quiròfans, la qual cosa ha suposat una reducció considerable en el nombre de pacients pendents de ser intervinguts quirúrgicament.

Així, el rendiment dels quiròfans ha augmentat amb una adequada reorganització dels recursos i disminució de suspensions. A més, cal tindre en compte l’obertura, el passat 12 de desembre, del quiròfan número 8, que portava set anys tancat i únicament s’usava en ocasions puntuals per a intervencions de radioteràpia intraoperatòria.

És destacable que quan la direcció actual va accedir a la gestió del Consorci al setembre de  2023 hi havia un total de 2.852 persones pendents d’intervenció i en l’actualitat són 2.321. El temps d’espera mitjà ha passat en este període de 151 dies als 143 actuals.

En el cas de Traumatologia al setembre hi havia 722 persones en llista d’espera i actualment el número ha descendit fins a les 464, la qual cosa suposa un descens del 35  per cent malgrat la precipitada marxa de dos especialistes que han sol·licitat excedència voluntària.

Cal recordar que este servici era, quan la nova direcció va accedir, el que acumulava una major llista d’espera de tota la Comunitat Valenciana amb pacients que portaven més de 2 anys pendents d’intervenció. La demora estructural en este servici ha passat dels 173 dies de setembre als 157.

L’adopció de mesures com la reducció del nombre de consultes de Traumatologia i l’augment del nombre d’intervencions programades han donat com a resultats la citada reducció de pacients de la llista d’espera, així com del temps d’espera medie.

Està previst que en breu s’incorporen els nous facultatius que ocuparan les places vacants, per la qual cosa les dades de la llista d’espera, que ja van per bon camí, milloraran.

En el servici d’Oftalmologia, la llista d’espera era de 1.361 pacients i actualment la conformen 1.164 persones.

En l’especialitat d’Urologia s’ha procedit a l’ampliació del nombre de quiròfans setmanals atés que el servici comptava amb una àmplia llista d’espera pel que l’activitat quirúrgica programada ha augmentat i, evidentment, el nombre de pacients pendents d’intervenció ha passat de 127 a l’octubre als actuals 56.

Capservici del Consorci compta amb pacients de prioritat  1 en espera. Els pacients de prioritat 1 són els que requerixen ser intervinguts en un període inferior als 30 dies.

Les dades mostren una clara  millora, però cal tindre en compte que queda molta faena per fer, ja que la situació de partida de la nova gerència ja era complicada.