Hístoria

Història

Els orígens de l’Hospital Provincial de Castelló es remunten al segle XIV, quan Guillermo de *Trullols va deixar la seua herència per al sosteniment de l’hospital municipal de Castelló, també denominat *Trullols per situar-se en un dels edificis del seu llegat.

En el segle XV el centre es va unificar amb l’Hospital de la Ciutat, fundació del Rei Jaume I, passant a ser l’únic hospital regit per una Confraria, la de Sant Jaume, que posteriorment va assumir la Confraria de la Sang.

En 1860 el centre sanitari va passar a convertir-se en l’Hospital Provincial i estava situat en l’actual edifici de la Diputació. En eixa època l’hospital va desenvolupar una important activitat científica i assistencial.

L’any 1882 les entitats locals assumien la competència en matèria sanitària des d’una perspectiva de caritat i beneficència. En els municipis existia la figura de “metge del poble”, professional els honoraris del qual només podien permetre’s les famílies més riques.

En este context va sorgir la necessitat de crear un nou Hospital. Per això, el ple de la Diputació va aprovar el projecte de l’arquitecte Manuel Montesinos *Arlandis per a la construcció d’un nou centre que esmenara les deficiències sanitàries.

El projecte es va dissenyar amb capacitat per a 472 llits i un pressupost d’obres de 795.665 pessetes.

Per a la seua projecció, Montesinos es va inspirar en el model de l’hospital francés de *Brest, dissenyat per *Pertres. Es van iniciar les obres del qual seria el nou Hospital Provincial, situat ja en l’actual emplaçament.

Els terminis d’execució de les obres es van fraccionar durant quinze anys, ja que el pressupost excedia la capacitat financera de la corporació provincial. Això va provocar que el projecte original de l’arquitecte quedara modificat amb algunes retallades.

Malgrat els problemes econòmics, el resultat va ser un edifici bell, sobri, funcional, amb interessants estructures metàl·liques i que amb el pas del temps ha complit la seua funció sense excessius problemes.

En 1907 es va inaugurar oficialment el nou Hospital Provincial i els pacients, el personal sanitari i el material mèdic van ser traslladats des del vell centre de *Trullols a les noves instal·lacions. Fins a eixa data, les instal·lacions havien romàs deu anys tancades a causa d’obres menors i d’ajust interior.

Entre 1938 i 1944 es van reconstruir els desperfectes causats per la Guerra Civil i es va iniciar una nova renovació de l’Hospital seguint la tònica dels anys vint i trenta. Durant la contesa es van perdre valuosos fons documentals del centre, que durant diversos anys va ser un hospital de guerra.

Durant les dècades dels cinquanta i seixanta es van realitzar successives millores puntuals de les prestacions i instal·lacions del centre. Però va anar a la fi dels anys setanta quan més canvis va experimentar l’Hospital, que des de feia temps precisava una profunda renovació tecnològica i assistencial.

Així, en 1977 es van tancar les últimes sales comunes i es van normalitzar els mòduls d’habitacions dobles com a estàndard sanitari amb l’objectiu de donar resposta a les noves demandes socials i sanitàries. El pavelló de l’àrea de Psiquiatria també es va reformar amb una ampliació.

En 1983 es va construir l’edifici que actualment alberga els laboratoris, la central d’esterilització i l’àrea quirúrgica, entre altres.

En 1997 es va presentar el Projecte Hospital 2000, un ambiciós pla de renovació integral del centre hospitalari únicament comparable a la pròpia construcció del mateix a la fi del segle XIX. Este projecte es va orientar a crear un nou hospital de cara al segle XXI caracteritzat per la modernització tecnològica, arquitectònica i assistencial.

Les inversions del pla van superar els 32 milions d’euros i, entre els projectes més destacats, es va dur a terme l’eliminació dels vells pavellons de l’hospital i la construcció d’un nou edifici que alberga les Unitats de Psiquiatria, el servei d’Oftalmologia i les plantes d’hospitalització.

El Provincial hui

Un altre dels passos importants que ha donat el centre ha sigut la constitució, al gener de 2004, del Consorci Hospitalari Provincial, integrat per representants de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de Castelló.

A tot el procés de remodelació se suma la creació l’any 2004 de la Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital Provincial de Castelló, que té com a objectiu el foment de la investigació entre el personal del centre.

Actualment l’hospital és un referent provincial en àrees tan importants com l’oncologia i la salut mental