L’Agrupació Sanitària de Castelló comença a treballar

L’equip directiu de l’Agrupació Sanitària Interdepartamental de Castelló ha mantingut una reunió a l’Hospital General per a posar en comú el treball de cadascun dels centres i avançar en el projecte de coordinació i integració entre els quatre departaments de salut de la província.

Tal com establix el decret llei 2/2024, de 21 de febrer, de mesures extraordinàries dirigides a garantir l’assistència sanitària integral i en condicions d’equitat en el Sistema Valencià de Salut, la ASI es constituïx com una entitat organitzativa en la qual queden integrats els centres hospitalaris i d’atenció primària dels departaments de salut, amb la finalitat de contribuir a garantir la continuïtat assistencial, l’equitat en l’accés, l’eficiència de les carteres de servici, una major qualitat en l’atenció i l’optimització de resultats en el seu territori d’acció.

La reunió ha sigut dirigida per Raül Ferrando, com a gerent de la ASI de Castelló en la seua condició de departament de referència amb l’assistència d’Ana Gimeno, gerent del Departament de Salut de la Plana; Ana Teijelo, gerent del Departament de Salut de Vinaròs; Matias Real, director gerent de l’Hospital Provincial; i Javier Peñarrocha, director de l’Hospital de crònics i llarga estada la Magdalena.