PREGUNTES FREQÜENTS

PREGUNTES FREQÜENTS

El seu metge de família li remetrà al centre d’especialitats o hospital on atenguen l’especialitat que vosté precisa. No es pot saber l’especialista concret fins que no es té la cita ja que és el servici el que organitza les consultes.

Cada pacient tenim un metge especialista assignat però açò no suposa que sempre estiguen en el mateix centre d’especialitats. Esta informació figura automàticament en el volant que ens entrega el metge de capçalera remetent-nos a l’especialista.

Es pot sol·licitar en els supòsits previstos en la llei Decret 37/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la lliure elecció de facultatiu i centre. Amb la proposta del metge de família es pot realitzar el tràmit en en qualsevol Servici d’atenció i informació al pacient (SAIP).
Si la sol·licitud és denegada, haurà de transcórrer el termini de sis mesos des de la data de la sol·licitud per a poder realitzar un altre canvi d’especialista.

Es pot sol·licitar el dit canvi al cap del servici que li atén. El tràmit que s’ha de seguir és el mateix que per al canvi d’especialista extern, però en este cas indicant que es tracta d’un canvi intern. Açò es realitzarà dese el SAIP i en cas d’acceptació o denegació el propi centre li ho comunicarà a l’interessat.

El dret a la segona opinió mèdica ve regulat per l’Orde de 9 d’agost de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenrotlla el Decret 12/2007, de 26 de gener, del Consell. S’indica el tipus de patologies i centres sanitaris a què ha de dirigir-se i en els casos en què es complixen els criteris establits, es tramita tot des del SAIP.

D’altra banda, el dret a una altra opinió mèdica es tramita també des del SAIP a través de la sol·licitud de canvi d’especialista, tant intern com extern.

Tot pacient té dret a obtindre còpia de la seua història clínica en les condicions establides per la Conselleria de Sanitat, però ha de tindre en compte que cada centre d’especialitats o hospitalari té la seua pròpia història clínica física. Este tràmit es realitza, en este Consorci Hospitalari, acudint a Admissió Central, situada en el vestíbul principal.

És una documentació que forma part de la història clínica i ha de seguir el mateix tràmit que se seguix per a l’obtenció de la resta de la història.

Efectivament, però degudament identificat i a través d’Admissió Central.

L’accés a la història clínica només pot realitzar-lo el propi pacient o el seu representant legal. En cas d’un fill o familiar, es pot facilitar l’historial des d’Admissió Central aportant la identificació d’ambdós i l’autorització per escrit de la persona interessada. En cas de ser un menor d’edat, a més s’haurà d’aportar el llibre de família.

Pot dirigir-se directament al servici o a l’interessat i si vol que quede constància oficial, ha de presentar la corresponent carta de satisfacció o agraïment en el SAIP seguint el formulari normalitzat per a això.

Tots els suggeriments s’arrepleguen en el SAIP seguint el formulari normalitzat.

La targeta sanitària europea per a viatjar a l’estranger la pot obtindre en l’Institut nacional de la seguretat social (INSS), sempre que estiga en actiu. Si fóra a viatjar a un país extracomunitari, llavors els tràmits que s’ha de seguir dependran del país que es tracte, si té o no conveni amb Espanya, però la informació també li l’oferiran en el propi INSS.