Docència

El consorci Hospitalari Provincial de Castelló està acreditat per a la Docència en Formació Especialitzada en l’àmbit de la Salut des de 2008.

En l’actualitat comptem amb 14 especialitats acreditades en les quals es formen un total de 55 residents.

El compromís que adquirim com a unitat docent és la formació de màxima qualitat, centrada sobretot en la pràctica assistencial i en la vinculació del resident a altres activitats formatives, com a cursos, tallers i treballs científics i d’investigació.

La Comissió de Docència és un òrgan col·legiat, format principalment per representants de tutors i de residents, que té per missió estimular i supervisar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats en Ciències de la Salut que es desenvolupen en el Centre.

La labor d’aquesta comissió està encaminada a garantir que la formació sanitària especialitzada impartida en el Consorci Hospitalari siga la millor possible, comptant amb l’esforç de les Unitats Docents i de l’Equip Directiu.

Descarregar les Bases del Premi al millor Resident

La Unitat Docent Consorci Hospitalari Provincial de Castelló s’adscriuen els residents de les següents especialitats:

  • Oncologia mèdica. Dos residents per any.
  • Oncologia radioteràpica. Un resident per any.
  • Oftalmologia. Un resident per any.
  • Radiofísica Hospitalària. Un resident per any.

Unitat Docent Multiprofessional (UDM) de Salut Mental del consorci Hospitalari Provincial de Castelló es s’adscriuen els residents de les següents especialitats:

  • Psiquiatria. Tres residents per any.
  • Psicologia Clínica. Dos residents per any.
  • Infermeria de Salut Mental. Tres residents per any.
  • Psiquiatria infantil i de l’adolescència. Un resident per any.

President de la Comissió de Docència:

Eduardo Martínez de Dueñas

Secretari:

Pablo Juliani Izquierdo

Contacte: docencia@hospitalprovincial.es