SAIP

SAIP

El SAIP vela pel compliment dels drets i obligacions dels pacients, els facilita informació i tramita els assumptes que siguen de la seua competència proporcionant-los la documentació homologada que per a això es requerisca.

Té, a més, les següents funcions:

 • Captar les inquietuds i necessitats dels pacients en matèria d’assistència sanitària i canalitzar-la cap als òrgans directius.
 • Tutelar el compliment dels drets dels pacients reconeguts per Llei.
 • Tutelar de manera especial el dret a la lliure elecció de metge, centre d’atenció primària o especialista, així com el dret a la segona opinió mèdica.
 • Vetlar pel compliment de les obligacions que, tenen, segons la normativa vigent, els pacients en relació amb els serveis i recursos del sistema sanitari públic.
 • Informar i assessorar els pacients sobre aquelles qüestions demandades per ells en el seu àmbit de competència.
 • Tramitar les queixes, suggeriments i agraïments facilitant a més la seua anàlisi per a la millora contínua de l’assistència sanitària.
  Col·laborar en la realització d’enquestes de qualitat percebuda pels pacients.
 • Formar part del Comité de Bioètica Assistencial, quan se siga designat per a això.
 • Elevar al Comité de Bioètica Assistencial les consultes que en este sentit formulen els pacients.
 • El SAIP també s’ocupa del registre i gestió de les Voluntats Anticipades.

Responsable: María Pilar Ibáñez
Ubicació: vestíbul principal de l’hospital
Correu: saip@hospitalprovincial.es
Atenció de 9 a 14 hores