Consell de Govern

El Consell de Govern

El màxim òrgan de govern del Consorci és el Consell de Govern. Són integrants nats la persona titular de la Conselleria de Sanitat i la que ocupa la presidència de la Diputació de Castelló.

El Consell es compon d’una presidència, una vicepresidència, una secretaria, la direcció gerència, direcció mèdica i 14 vocals que nomenen i substitueixen lliurement les entitats que l’integren.

Set representants són de la Generalitat Valenciana i són designats per el/la conseller/a de Sanitat. Set representants són de la Diputació de Castelló i correspon a la seua presidència la seua designació.

La direcció gerència, médica i la secretaria formen part del Consell de Govern amb veu però sense vot.

Integrants del Consell de Govern constituït al setembre de 2023.

President:

Marciano Gómez Gómez (Conseller de Sanitat)

Vicepresidenta:

Marta Barrachina Mateu (Presidenta de la Diputació de Castelló)

Representants de la Conselleria de Sanitat:

Francisco José Ponce Lorenzo (Secretari Autonòmic de Sanitat)

María Amparo Pinazo Gamir (Directora General de Personal)

Pedro Manuel López Redondo (Director General de Gestió Econòmica i Infraestructures)

María Jesús Arilla Morell (Directora General d’Atenció Hospitalària)

Raúl Ferrando Piqueres (Gerent del Departament de Salut de Castelló)

Ana María Gimeno Moro (Gerenta del Departament de Salut de la Plana)

José Ramón Negre Peña (Director Territorial de Sanitat a Castelló)

Representants de la Diputació Provincial de Castelló:

Sergio Toledo Llorens

Andrés Martínez Castellá

Marisa Torlá Barrachina

María Tormo Casañ

Samuel Falomir Sancho

David Guardiola Claramonte

Luciano Ferrer Pons

Secretària:

Elena Ferrada Daudí

Director Gerent:

Matías Real López

Director Mèdic:

Daniel Flores Couce