L’Hospital Provincial de Castelló dota de vehicles elèctrics a la unitatd’Hospitalització a domicili

El Consorci Hospitalari Provincial de Castelló ha dotat d’una flota de vehicles elèctrics a la unitat d’Hospitalització a domicili (UHD) per al desplaçament dels seus professionals. D’esta manera se substitueixen els cotxes de combustible fòssil que tenien fins al moment.

La UHD s’ocupa de garantir l’atenció sanitària des de l’hospital en els domicilis de pacients, per la qual cosa el vehicle és una eina essencial per al desplaçament del personal sanitari.

La seua labor està enfocada a proporcionar una òptima assistència a aquells pacients per als quals el millor lloc terapèutic per al seu estadi de malaltia és el propi domicili, atenent d’aquesta manera principalment a pacients crònics complexos i pal·liatius.

Amb la font d’energia alternativa dels nous vehicles es redueix l’impacte ambiental, ja que disminueixen les emissions de CO2 i altres contaminants, per la qual cosa millora la qualitat de l’aire i s’aconsegueix un estalvi energètic.

Este projecte sostenible ha contemplat la incorporació d’11 vehicles amb els seus corresponents punts de recàrrega.

La UHD del Provincial va iniciar la seua labor assistencial al novembre de 2005 i treballa de manera conjunta amb la de l’Hospital General Universitari de Castelló atesa la població del departament de salut de Castelló.

Balanç assistencial

La unitat de l’Hospital Provincial va atendre l’any passat 454 persones. A més, va registrar 774 ingressos hospitalaris i prop de 10.000 estades, la qual cosa va implicar unes 9.000 visites domiciliàries.

Este dispositiu assistencial compta amb un equip de 16 professionals: 4 metges i mèdiques, 9 infermeres, una supervisora d’infermeria, una administrativa i una tècnica de cures auxiliars d’infermeria.