L’Hospital Provincial de Castelló participa en un estudi multicèntricsobre el càncer de còlon avançat

El servei de Cirurgia del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló ha participat en un estudi multicèntric espanyol sobre el tractament de càncer de còlon avançat amb quimioteràpia intraoperatòria els resultats de la qual han sigut publicats en la revista internacional “The Lancet”, la publicació més prestigiosa de cirurgia pel seu factor d’impacte.

El Provincial és l’únic hospital públic de la Comunitat Valenciana que ha participat en este assaig clínic, en el qual els especialistes de prop d’una vintena de centres han avaluat l’eficàcia i seguretat de la quimioteràpia intraperitoneal hipertérmica (Hipec) en casos de còlon avançat amb alt risc de recurrència.

El servei de Cirurgia del Consorci aplica esta tècnica des de l’any 2006 i la seua activitat ja s’ha vist reflectida amb anterioritat en publicacions d’àmbit internacional.

La tècnica consisteix en l’administració d’una dosi de quimioteràpia a una temperatura elevada en la zona del tumor en el moment de la intervenció quirúrgica.

El doctor Enrique Boldó, cap del servei de Cirurgia General del Provincial, ha explicat que es tracta d’un assaig clínic aleatoritzat de fase 3 en el qual han participat prop de 200 pacients i gràcies al qual s’ha pogut constatar una millora en la taxa de control locorregional en pacients tractats amb Hipec enfront dels quals únicament han sigut tractats amb cirurgia.

La recidiva local i la carcinomatosi peritoneal per al càncer de còlon avançat s’estima en un 15,6% i un36,7% als 12 i 36 mesos de la resecció quirúrgica, respectivament.

Hi ha resultats prometedors usant Hipec en este grup de pacients i s’estima que fins al 26% de tots els càncers de còlon podrien beneficiar-se d’este tractament amb una morbiditat mínima.

El Hipec adjuvant és, per tant, efectiu per a evitar la reaparició de la carcinomatosi peritoneal després de la resecció quirúrgica, segons conclou l’estudi basant-se en l’àmplia trajectòria dels centres participants.