Especialistes del Provincial i de la UJI creen rèpliques d’òrgans de pacients en 3D per a recolzar la docència

El Consorci Hospitalari Provincial de Castelló i la Universitat Jaume I (UJI) col·laboren en un innovador projecte que consistix en la impressió d’òrgans tridimensionals que s’obtenen a partir d’imatges radiològiques de pacients del centre sanitari a fi que estes rèpliques sintètiques idèntiques a les reals puguen destinar-se a la docència i investigació.

El Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció de la UJI, en col·laboració amb la Unitat Predepartamental de Medicina, està elaborant un estudi per a la impressió d’òrgans humans en 3D a fi que siguen utilitzats per l’alumnat que cursa els graus de Medicina i Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut.

Este conveni de col·laboració subscrit per l’hospital i la universitat millora la qualitat docent en l’àmbit de l’anatomia i evita l’ús extensiu del cadàver humà, amb la qual cosa es reduïxen els costos econòmics i les consideracions ètiques. A més, les peces no estan impregnades de substàncies danyoses necessàries per a la fixació dels cadàvers, per la qual cosa no hi ha riscos per a la salut.

La impressió 3D es du a terme a partir de tomografies computerizadas i ressonàncies magnètiques obtingudes a pacients del Consorci complint en tot moment amb la llei de protecció de dades i garantint l’anonimat de les persones.

Les imatges proporcionades pel servici de radiodiagnòstic són processades per especialistes del centre sanitari per mitjà d’aplicacions informàtiques i passen a convertir-se en volums que posteriorment, en la Universitat, s’imprimixen en 3D.

El doctor Miguel Ángel Santamaría, cap de l’àrea de Diagnòstic per la Imatge del Consorci, ha destacat que el projecte propícia la possibilitat de tindre múltiples peces per pràctica, amb la qual cosa millora l’accessibilitat a ferramentes precises i de vital importància per a ensenyar els amagatalls de l’anatomia humana a partir de models realistes.

“La creació d’estos òrgans sintètics idèntics als reals -ha afegit Santamaría- servixen per a millorar la capacitació i formació de l’alumnat, ja que es poden examinar exhaustivament defectes, anomalies o patologies que presenten els pacients”.